nedelja, 08. julij 2012

Ajurveda


Ajurveda je sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije, izvaja pa se tudi v drugih delih sveta kot oblika komplementarne in alternativne medicine.
Beseda Ayurveda je v sanskrtu sestavljena iz besede »āyus«, kar pomeni »življenje« in »veda«, kar pomeni »znanje« ali »znanost«. Ajurveda ali v prevodu znanje o življenju, veda o dolgoživosti, pokriva štiri aspekte človeka: telo, um, čustva in dušo. To pomeni, da človeka obravnava celostno, ga uči, kako živeti v harmoniji z naravo in mu pomaga živeti zdravo. Pokriva vse vidike zdravja, saj spodbuja telesno, umsko, čustveno in duhovno dobro počutje. Razlaga, kako naše misli, prehrana in način življenja vplivajo na naše fizično stanje.


Ko rečemo ‘v harmoniji z naravo’ ne mislimo samo na naravo v najširšem pomenu besede, naravo kot okolje ali življenjski prostor, ampak tudi našo lastno ‘nrav’-kot so včasih temu rekli. Poznavanje lastega telesa, torej! Po ajurvedi se namreč vsakdo rodi s posebno, individualno kombinacijo  Doš. O tem, kaj so doše, malo kasneje, ampak ta kombinacija je nekakšna vzporednica genskemu zapisu, in ajurveda nas uči, da je naše stanje ob rojstvu tisto, ki je za nas optimalno, ki nam je dano, ki nas določa. Ko se to stanje poruši, vrže iz ravnotežja, takrat mi ne funkcioniramo, kot bi morali in v neki fazi tega neravnovesja pride do stanja, ki ga imenujemo ‘bolezen’.

Osnovni princip ajurvedskega razmišljanja je unikatnost vsakega posameznika. Kombinacija treh doš je torej enkratna za vsako osebo. To je naša telesna konstitucija (Prakrti). Vsak od nas je rojen z lastno konstitucijo, ki je pogojena s stanjem naših staršev v obdobju spočetja. Naš prehranjevalne rutine, okolje, stres, travme, poškodbe … lahko povzročijo neravnovesje (Vikrti). Če poznamo našo osnovno konstitucijo se lažje ujamemo v pravilne ritme in za nas primerne dnevne rutine ter imamo bogatejše življenje preko bolj celovitega pristopa k zdravju.  

Ajurveda torej upošteva dnevne ritme, letni čas, okolje, način prehrane, naše dnevne rutine … vse te faktorje, ki v kombinaciji s tipom konstitucije pokažejo, kaj je pri nas v neravnovesju, kaj je potrebno spremeniti, česa več, česa manj – kaj je torej tisto, kar lahko naredimo za svoje dobro počutje.
Kaj so torej Doše? Včasih je to zelo nejasen pojem in ga je težko razložiti, ker Doša ni le energija, ni le telesna tekočina, ne le biološki pojem, vsi imamo vse tri doše, in jih tudi potrebujemo…
Najbolje rečeno je Doša NAČIN, kako naše telo deluje (in predeluje informacije) – tri Doše so torej trije principi delovanja in vidika sestave organizma. Ko govorimo o Došah največkrat torej omenjamo tisto, ki je prevladujoča ali v neravnovesju, ampak imamo pa vedno vse. Tudi način, kako čustvujemo, kako reagiramo, kako se počutimo … za vse to so odgovorne naše Doše, zato je Doša morda najbolje opisana kot vitalni psiho-fiziološki metabolizem. Način naše presnove na biološkem nivoju, pa tudi kako ‘prebavljamo’ informacije, čustva, stanja, izzive …

Ajurveda skratka sloni na dveh osnovnih teorijah:

- Teorija petih elementov (Paanchabhautika Siddhaanta)

- Teorija treh vitalnih psiho-fizioloških metabolizmov – Doš (Tridosha Siddhaanta)

TEORIJA PETIH ELEMENTOV


Pet osnovnih elementov tega vesolja so Zemlja (Prthvi), Voda (Ap), Ogenj (Tejas),  Zrak (Vaayu) in Eter (Aakaasa), ki ga morda najlažje opišemo s konceptom prostora in istočasno prefinjene vibracije, ki ta prostor zapolnjuje. Ti elementi prežemajo univerzum tako v grobih kot prikritih oblikah, v vseh živih in neživih stvareh. To pomeni, da sta tako človek kot kozmos – čeprav različna v mnogih pogledih- vendarle podobna v svojih osnovni sestavi. Razlika je le v sestavi in razmerju petih elementov, ki sestavljajo posamezni predmet.

Tako kot v naravi, se teh pet elementov pojavlja tudi v nas. Če je kateri koli od teh elementov neuravnotežen v okolju, to posledično vpliva na nas. Živila, ki jih uživamo in vreme sta le dva primera vpliva teh elementov. Čeprav smo sestavljeni iz teh petih osnovnih elementov, imajo nekateri elementi sposobnost združevanja – tako se ustvarijo različne fiziološke funkcije.

TEORIJA TREH VITALNIH PSIHO-FIZOLOŠKIH METABOLIZMOV


Beseda “Doša” v sanskrtu pomeni »tisto, kar vitalizira/krepi ali iritira/slabša”. Vata, Pitta in Kapha so tri Doše, ki sestavljajo naše telo fizično in psihološko in so vzrok za naše zdravje in bolezen. Vata prevladuje v Zraku in Etru. Pitta je sestavljena iz Ognja in Vode. Kapha je prevladujoča v Zemlji in Vodi. Ko so te tri Doše v ravnovesju v našem telesu povzročajo zdravje in kadar so vržene iz ravnotežja, povzročajo bolezen. Naša dnevna rutina, prehrana, naše dejavnosti in zlasti okolje, v katerem živimo – vse doprinaša k ravnotežju ali neravnovesju Doš v našem telesu.

Dnevne in sezonske rutine, prehrane in navade pa -po Ajurvedi- vzdržujejo harmonijo vseh treh Doš.
Po ajurvedskih načelih je strukturni vidik organa sestavljen iz petih elementov, vendar je iz funkcionalnega vidika delovanje telesa urejeno v treh bioloških principih – načinih metabolizma in predelovanja vseh impulzov in informacij, ki pridejo v telo. Tradicionalno je namen Ajurvede Osvoboditev-Samorealizacija (ali Moksha), ki je en od štirih Življenjskih namenov.(Življenjski nameni so po Sanskrtu Purusharthas. Ostali so Dharma (naš osnovni življenjski Namen), Artha (naše učenje in odnos do Materializacije in vsega Materialnega) in Kaama(izpolnjevanje naših želja s tem, da smo v toku življenjskega Namena).
Vse to so že bolj filozofske smernice, katerih se bomo dotaknili kdaj drugič. :-)

© Tina Turk, Hiša Ayurveda

društvo Pesem duše

www.pesem-duse.com