sreda, 27. februar 2013

Tišina v zen jeziku in govoru

Śūnyatā Śūnyatā: V sutri srca je zapisano. "Zato v praznini ni oblik, ne občutkov, pojmov, vzgibov ali zavesti; ni očesa, ušesa, nosu...ni nevednosti, pa tudi ne konca nevednosti; ni starosti in ne smrti ... ni Resnice o trpljenju, tudi ne Resnice o vzrokih trpljenja, niti Resnice o Prenehanju trpljenja ali o Poti. Ni ne Modrosti niti ne kakršnegakoli znanja."
Pa vendar to ne pomeni nihilizma, temveč je to absolutni transcedentalizem. /.../Na tej stopnji je odgovor lahko le molk. (Milčinski M., Pot praznine in tišine, 1992:93)
 
Oksimoron »zgovorna tišina« je v pragmatiki precej razširjen, razlaga le-tega pa se od kulture do kulture razlikuje.