četrtek, 19. december 2013

Vpliv medijev na samopodoboTelo je fasciniralo in pritegnilo mislece od starodavnih Grkov in Rimljanov, prek židovsko – krščanske misli, od renesanse do sedanjosti. Definirali so ga na različne načine: biološka entiteta, sistem simbolov, metafora, estetski objekt, politični objekt, ekonomski in seksualni objekt (Kuhar 2004). Skozi čas so se spreminjali tudi pogledi na idealnost telesa. V sodobnih zahodnih družbah predstavlja ideal vitkost, ki je za večino ljudi težko ali celo nedosegljiv.