četrtek, 10. marec 2011

DNK aktivacija


Z aktivacijo uspavane DNK se začnejo prebujati naše sposobnosti, ki jih nosimo v naših genih.

Najprej se zbudi in se uravnovesi telesno, čustveno, mentalno in duhovno stanje. Z drugimi besedami: zdravimo se duhovno, čustveno, psihično in materialno.

V človeškem telesu je na milijone celic in v jedru vsake celice se nahajajo kromosomi, v njih so geni in DNK. Kromosomi so na koncu zaprti s telomeri, ki služijo temu, da celice ohranijo žive. Geni so nosilci dednih lastnosti. Molekula DNK pa je nosilka genetske kode.

Molekula DNK ima shranjene vse informacije, ki so potrebne za delovanje človeškega organizma in določa vsaki celici njeno obliko in funkcijo.

V vsaki človeški celici je 46 kromosomov oz. 23 parov. 23 jih pridobimo od očeta in 23 od matere.
Vsak kromosom ima po dve aktivni ovojnici (en par) DNK. Zraven teh dveh ovojnic imamo še 10 neaktivnih ovojnic (pet parov), ki jim znanstveniki pravijo »junk DNK«.

Vse skupaj tvori 6 parov, s tem, da je prvi par viden, ostalih 5 parov se nahaja na energijski ravni.
Za lažjo predstavo je prvi par kot naše fizično telo in ostali pari so kot naša aura.
Z aktivacijo DNK se v nas začne odvijati in razkrivati naš osnovni naravni namen in načrt ter sposobnosti, talenti, potenciali, ki jih imamo v sebi.

Aktivira se naša naravna ustvarjalnost in edinstvenost, da se zavedamo, kdo v resnici smo, da lahko izpolnimo življenjski namen in načrt.

Aktivira se sposobnost samoozdravitve ter osebnostna povezava duše, srca, telesa, uma in duha, kot tudi načrt obilja, ki je potreben za izpeljavo življenjskega namena in načrta.
Začnemo se zavedati svojega poslanstva, kaj nam je v resnici namenjeno postati v tem življenju, lekcije, ki so potrebne, da jih osvojimo, ter karmične stvari.

Aktivacija DNK je priporočljiva za vse, ki so pripravljeni sprejeti zgoraj opisane stvari ter imajo voljo in motiv spoznati naravni namen svojega bivanja.
Po aktivaciji DNK pridobimo sposobnost, da gremo in pogledamo katero genetsko kodo smo si izbrali ter zakaj.

Vidimo, zakaj smo si izbrali točno te starše in to genetsko kodo, ki jo imamo, ter se zavedamo vseh prednosti in slabosti genetske kode naše družine. Ker imamo širši pogled, vidimo rešitve za odpravo slabosti naše genetske kode, kakor tudi vemo, kako izkoristiti dobre stvari, čeprav se jih morebiti ne zavedamo, da obstajajo.

Aktivacija DNK se izvaja na nadaljevalnih delavnicah Pesem duše v drugem in tretjem delu.


© Zoran Zavor, terapevt naravnega zdravljenja

društvo Pesem duše

www.pesem-duse.com