četrtek, 14. april 2011

Dušna skupina in dušna družina

Dušna skupina je skupina duš, v kateri smo rojeni, gre za širšo skupino duš, ki ima v osnovi približno enako vibracijo energije kot mi. Število duš je veliko, ker gre tukaj tudi za duše, ki prebivajo v drugih realnostih in oblikah.

Dušna družina je manjša skupina duš, skozi katero se učimo in delamo različne ali enake naloge v življenju.

Vsaka duša je individualna in si izbira pot, ki je primerna njeni zavesti. Z našo potjo in izbiro poti pa ni nujno, da se strinja tudi naša dušna družina.


Znotraj dušne družine obstaja odbor izbranih duš, ki vodijo dušno družino in se odločajo o stvareh, ki naj bi jih družina počela. To so lahko duše, ki jih poznamo v tem življenju, oziroma lahko tudi mi pripadamo temu odboru.
Nesoglasje, neodobravanje ali nesprejemanje naših odločitev in potez s strani dušne družine ali odbora nas lahko zelo ovira. Zato je potrebno, da ima dušna družina, kot tudi odbor perspektivo našega dela, ker nas lahko ovira v življenju, če ne vidijo ali ne vedo smisel našega dela.

Za boljše razumevanje:
Obstaja večje število dušnih skupin, na primer vsi narodi, ki živijo na planetu Zemlji.
Dušna skupina je različnih velikosti in je lahko šteje od milijon duš na dalje, na primer Slovenci.
Dušna družina šteje na primer od deset tisoč duš na dalje, ljudsko gledano so to na primer razne občine.
Odbor v dušni družini sestavlja večinoma do dvanajst duš, primerjano z našim svetom je ta odbor na primer občinska uprava.


Ne glede na to ali mi to hočemo ali ne, lahko na nas vpliva dušna družina, podobno kot na nas lahko omejevalno vplivajo naši starši ali stari starši, če nas ne razumejo ali nam ne odobravajo stvari, ki jih počnemo.

Z dušno družino je dobro, da smo usklajeni in v harmoniji ter da je energija znotraj družine zdrava in v ravnovesju. Potrebno je, da dušna družina razume naš namen, zakaj počnemo nekatere stvari.

Praktični primer:
Če partnerja v sedanjem življenju prihajata iz različnih dušnih skupin, ni nuno, da se bo z njuno zvezo strinjala dušna družina, zaradi konkurenčnosti ali raznih nerazumevanj med dušnima družinama lahko v zvezi pride do konfliktov ali omejevanja.

Najprej je potrebno pozdraviti in uravnovesiti  svojo dušno družino, da ima dušna družina perspektivo našega življenja in vseh stvari katere delamo, da vedo namen. Potem pa v primeru, kot je opisan prej (partnerski), da se pozdravijo in harmonizirajo energije med dušnima družinama, ter uskladijo med sabo, ter da vidijo namen zveze.

Mi v svoji sedanji družini v kateri živimo, če imamo težave ali nerazrešene odnose s starši ali otroci je lahko vzrok, da prihajamo iz različnih dušnih družin ali pa so v dušni družini energije v neravnovesju.

© Zoran Zavor, terapevt naravnega zdravljenja

društvo Pesem duše

www.pesem-duse.com