Preskoči na glavno vsebino

Yantra – v čem se razlikuje od mandale?


Yantra naj bi tudi bila upodobitev svetih manter, medtem ko mandala izvirno upodablja temelje Budovega nauka po tantričnem budizmu. Pa vendar obe služita predvsem kot pripomočka pri meditaciji in v duhovne namene ter se s tem pridružujeta ostalim svetim krožnim simbolom po svetu, ki so ravno tako narejeni za duhovnost in zdravljenje.

Pri opisovanju mandale ne gre brez opisa yantre, saj se izraza dostikrat zamenjujeta in pri razlagi povzročata nejasnosti. Vse razlike (v kolikor obstajajo) med njima še danes niso dokončno jasne; po nekaterih razlagah naj bi za svete slike okrogle oblike med hindujci prevladoval izraz yantra, med budisti pa izraz mandala.

Mandala in yantra poleg mantre sestavljata ključne elemente Tantre. V tantrični praksi mandala predstavlja vizualno ikonografsko upodobitev višje sile, yantra pa njeno abstraktno obliko.


Kaj pomeni ime yantra in kako deluje?

 

Yantra je sanskrtska beseda, izhajajoča iz korena yam, ki v dobesednem smislu pomeni nadzorovati, kontrolirati ter iz korena -tra, izvirno izhajajočega iz besede trayoti, ki pomeni osvoboditev. Upodablja vzajemno delovanje sil makro- in mikrokozmosa, ki se gibljejo proti središču ter iz središča navzven, kar upodablja prikaz nadzora in osvoboditve na enem mestu.
Pomen yantre je konteksten, kar pomeni, da se lahko nanaša na simbole, procese, oziroma vse, kar vsebuje strukturo in organizacijo.

Pomeni naslednje:
- katerikoli pripomoček ali napravo, ki kontrolira ali je kontrolirana (človeško telo na primer, naj bi bilo yantra);
- katerikoli pripomoček za držanje, zadrževanje ali zaključitev (na primer yantra je lahko simbol, ki zadržuje bistvo nekega koncepta ali simbol, ki pomaga zaključiti določeno idejo);
- mistični oziroma astronomski diagram (predstavlja astronomsko pozicijo planetov na datum in čas glede na postopke, določene v Vedah).

Gre za simetrično, dvo- ali tridimenzionalno geometrijsko kompozicijo, ki se uporablja v duhovne in meditativne namene. Yantra se razlaga kot vizualna razlaga mantre (na primer Sri Yantra naj bi predstavljala mantro Om), je simbol božanstva, izražen v geometrijski obliki. Smatra se kot bivališče hindujskega božanstva, h kateremu je bila ustvarjena, ter njegovo svetišče. Izraz yantre se ponavadi uporablja v hindujskih tekstih ter praksi, predstavljala pa naj bi zbirno točko hindujske tantrične prakse.

Vsaka yantra se začenja v središčni točki (bindu ali seme) in končuje z zunanjim kvadratom (pomen točke in kvadrata je opisan pod naslovom Simboli). To prikazuje univerzalno evolucijo, ki se začne v središču univerzuma (fine vibracije, eter), ter se konča z materializacijo (grobe vibracije, zemlja). Yantra je večinoma sestavljena iz enostavnih geometrijskih teles, lahko včasih naletimo na oblike kot so puščice, trizobi, osti; le-te upodabljajo usmerjenost namere za yantrične energije.

Podobno kot pri mandali je z vódenjem misli po arhetipskih ravninah yantre možno uglasiti zavest s harmoničnim vibriranjem univerzalne zavesti. Po mišljenju hinduistov (?) yantra ni samo vizualna predstavitev, temveč je živeča realnost. Osnova za to trditev je razlaga, v kateri naj bi vsako posamezno čustvo imelo svojo energijsko vibracijo ter obliko, določena energija pa naj bi po načelu odmeva iz človekovega mikrokozmosa priklicala enake energije v univerzalni zavesti oziroma makrokozmusu. Tako energija yantre, sestavljena iz energij specifičnih geometrijskih oblik, misli in namena ustvarjalca, prikličejo iz makrokozmosa energije enake kakovosti.

Sri Yantra

Kot sem že omenila, da so yantre posvečene določenemu božanstvu in vibrirajo na enaki ravni kot energija tega božanstva. V splošni javnosti je verjetno najbolj poznana ter priljubljena Sri yantra (njena imena so se Shri yantra, Yantra kozmosa, Yantra kreacije ali celo Sri yantra mandala). Je poznana kot »mati« yanter, saj vse izhajajo iz nje. Predstavlja simbol Tripurasundari, vrhovne boginje tantrične veje Shri Vidya. Sri yantra naj bi predstavljala vizualno podobo mantre OM, ki po hindujski tradiciji prvobitni zvok božanske kreacije. Predstavlja popolno dopolnjevanje ženske (yin) ter moške (yang) energije.

Sestavljena je iz devetih trikotnikov, od katerih je pet trikotnikov obrnjenih navzgor in štirje obrnjeni navzdol. Njihova kombinacija rojeva triinštirideset vidnih trikotnikov. Center yantre je točka znotraj središčnega trikotnika in predstavlja seme univerzuma, ki obstaja onkraj časa in prostora. Okrog trikotnikov sta upodobljena dva kroga; manjši z osmimi lotosovimi listi ter večji s šestnajstimi listi. Yantra se zaključuje s kvadratom s štirimi vhodi.

© Urška Korun, društvo Pesem duše

https://www.pesem-duse.com

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Sorodne (karmične) duše

Napisal bom nekaj stvari, ki se sprožijo pri partnerstvu, ko se sproži stara nerazrešena karma med partnerjema. S pogledom duše smo v odnosih z drugimi z določenim namenom. Večina ljudi dovoljuje zunanjemu svetu, da kontrolira njihovo notranjost. Če želimo imeti tisto kar hočemo, je potrebno, da naša notranjost kontrolira našo zunanjost. To dosežemo s tem, ko imamo višji pogled na stvari kot je naš običajni omejeni, ko se odpremo z dušo in srcem za občutenje in zaznavanje stvari. Na začetku zveze večinoma občutimo ljubezen, mir, srečo, zadovoljstvo, navdušenje, evforijo, itd. To se zgodi zato, ker je naša duša srečna da je našla osebo, s katero bo razrešila karmični odnos (takšnih odnosov je lahko veliko); takrat je občutek kot da se nahajamo v sedmih nebesih. Zato je na lahko na začetku zveze občutek, da smo trajno usojeni in da to nikoli ne bo minilo. Dobro je že na začetku razločiti, kaj nas veže skupaj, karma ali ljubezen. To, da nikoli ne bo minilo, je mogoče obdrž

Totemske živali, živali moči in njihova vloga

Kaj je totemska žival oziroma žival moči? Totemska žival, poznana kot žival moči, živalski varuh ali nagual, je osebni in dobrodejni duhovni vodnik in varuh, ki nas spremlja skozi vse življenje. Oseba ne komunicira z duhom določene živali, temveč z duhom celotne živalske vrste. Za lažjo predstavitev navajam primer orla. Oseba na šamanskemu potovanju odkrije, da je njena žival moči orel. To pomeni, da jo vodi in podpira kolektivna energija vseh orlov, ne le posameznega orla. Če nadaljujem s primerom orla kot živali moči; njene prisotnosti ne čutimo tako, kot da bi poleg sebe imeli pravega orla. Čutimo kakovosti, ki jih prinaša živalski vodnik orel (te so na primer možnost širšega pogleda na svet, vizijo, ostro razmišljanje, modrost), čutimo, kako se te kakovosti aktivirajo in prebujajo v nas. Ob tem konstantno čutimo blagodejno in »toplo« energijo v srcu – žival moči ponavadi čutimo kot del svoje duše. Zelo pogosto ljudje po najdenju živali moči ugotovijo, da se je dejans

Čakre in barvna terapija – 2. čakra

2. ČAKRA – sakralna, spolna (Swadhisthana) – sedež kreativnosti, radosti, navdušenja in seksualnosti